DCC Decoder Service


Ga naar de inhoudsopgave

Hoofdmenu:


ZIMO decoders

DCC wetens-waardigheden

Programmeren in een ZIMO decoder.

MXULFA ZIMO programmer.
Programmeren in een ZIMO decoder is niet eenvoudig. De ontwerpers van de ZIMO decoders, en andere producten, zijn echte professionals maar ook hobbyisten. Vandaar ook dat ZIMO decoders erg complex zijn voor de leek. Men vergeet bij ZIMO wel eens dat er ook mensen zijn die geen universitaire en/of electronica opleiding hebben.

Maar om op een makkelijke manier ZIMO decoders te kunnen programmeren maken wij gebruik van de ZIMO programmer de MXULFA. Dit is een programmer waarmee je de decoders van nieuwe firmware, sound files, de MXULFA en decoders kan besturen dan wel kan updaten. De MXULFA is is voorzien van een display dat 65 mm bij 15 mm meet. Bij de aanschaf van de MXULFA wordt een USB stick mee geleverd. De te downloaden handleiding zijn altijd in het Duits en soms ook in het Engels. Echter is dit altijd technisch Duits en/of Engels. Die handleidingen zijn voor de leek vaak te beknot.

De MXULFA is voorzien van de volgende aansluitingen;
1. SUSI, links bovenin op de foto.
2. Mini USB, met zwarte kabel.
3. Voeding die mag liggen tussen de 10 en 16 Volt gelijkspanning, is bovenste groene aansluiting op de foto.
4. Rail aansluiting, is onderste groene aansluiting links op de foto.
5. Normale USB A aansluiting voor de meegeleverde USB stick, is rechts op de foto.

MXULFA programmer.

ZIMO programmer MXULFA.

Decoder firmware update.
Als eerste dient u een ZSU file te downloaden van de ZIMO website. De file is te downloaden van de volgende pagina;
http://www.zimo.at/web2010/support/MX-Decoder-SW-Update.htm . Dit is en DS210510 ingepakte te file. Op uw PC dient u deze file eerst uit te pakken in een map en krijgt het de extentie .ZSU . Daarna dient u deze uitgepkate file op de meegeleverde USB stick te plaatsen.
De MXULFA programmer dient u dan aan te sluiten op een gelijkspanning voeding van maximaal 16 Volt. De rail aansluiting sluit u aan op de rails waarop de betrefdfende locomotief staat of op een test bank b.v. van ESU, productnummer 53900 en plaatst u de betreffende decoder daarop. Tevens steekt de USB stick in de programmer. Uiteraard dient dan de testbank verbonden te zijn met de rail uitgang van de ZIMO programmer.
Rechts onder de normale USB aansluiting bevinden zich 3 knoppen. De bovenste is om de decoder te updaten. Deze knop drukt u kort in. Daarna gaat de programmer aan het werk. Deze firmware handeling geldt voor de gewone decoder zonder sound maar ook voor de ZIMO sounddecoders. Zowel voor de MX als de MS uitvoering. Voer altijd deze update uit wanneer mocht blijken dat de decoder niet naar behoren werkt. Baat het niet, het schaadt het ook niet.

Sounddecoder file op decoder plaatsen.
Maak eerst een keuze welke soundfile u wilt downloaden van de volgende pagina,
http://www.zimo.at/web2010/sound/tableindex.htm . De file heeft de extentie .ZZP . Zet deze file in een voor u herkenbare map. Deze file kan niet worden uitgepakt. Neem de ZIMO USB stick en steek deze in een USB poort van uw computer en verwijder eerst het vorige bestand. Alleen de map "System Volume Information" blijft erop staan. Zet dan de door u gekozen .ZZP file op de ZIMO USB stick en steek deze weer in de USB poort van de programmer. Zet weer een loc op de rails of plaats de sound decoder in een testbank b.v. van ESU, productnummer 53900. Uiteraard dient dan de testbank verbonden te zijn met de rail uitgang van de ZIMO programmer.
Druk nu kort op de middelste van de drie knoppen, rechts onder de normale USB aansluiting, en de programmer zal eerst CV29 en CV144 uitlezen. Daarna schrijft de programmer een waarde in CV144 en vervolgd dan zijn weg om de sound op de cecoder te schrijven. De voortgang wordt in procenten weer gegeven. Wanneer de programmer gereed is, dan geeft deze 100 procent aan. Daarna neemt u de USB stick uit de programmer.

Programmeren van ZIMO decoder.
De instellingen staan nooit zoals de gebruiker die wil hebben. Neem alleen het adres al, die elke gebruiker naar zijn/haar wil hand zetten.
Maar daarvoor download u eerst de ZCS file met versie 4.18 van de volgende website;
http://www.zimo.at/web2010/sound/tableindex.htm . Deze installeert u op uw computer en start dit programma. Zie afbeelding hieronder. Met dit beeld start het programma op.

ZCS interface.

ZCS interface.

Met een USB kabel van ongeveer 1 meter lengte verbind u uw ZIMO programmer met uw PC. De kabel beschikt over 1 USB A connector en aan de andere zijde een mini usb connector. Deze kabel is niet bij de levering van ZIMO MXULFA inbegrepen. U kunt nu uw gedownloade .ZPP bestand van uw computer openen. Om de CV instellingen te bekijken klikt u op het tabblad "CV" . Ga hiervoor naar "Datei" , er opent een afrol menu. Hier klikt u op "ZPP offnen" en kunt u het opgeslagen sound bestand openen in de map waar u het eerder heeft opgeslagen. Zie het beeld hieronder. Om nu verbinding te maken tussen uw ZIMO programmer en uw computer, klikt helemaal links onderin op "MXULFA Offline" . Deze knop wordt dan groen na eerst een Ja of OK tehebben gegeven op de vraag of u op eigen gevaar deze actie wilt uitvoeren.

ZPP bestand openen.

ZPP bestand openen.

Onderin het scherm zijn twee grijze gescheiden velden waarin tekst verschijnt bij acties die door de gebruiker zijn uitgevoerd. Wanneer de acties correct zijn uitgevoerd, kleuren de teksten in een groen veld. Wanneer er fouten zijn opgetreden, dan verschijnen er teksten in een rood veld.
De eerste regel meldt "MXULFA COM4 open ... ok" . Dit geeft aan dat de MXULFA met de COM poort 4 is verbonden.
De tweede regel meldt "Detect system ... MXULFA found" . Dit geeft aan dat de computer, het programma ZCS, de MXULFA heeft gevonden.
De derde regel geeft de datum aan en dat de MXULFA ONLINE is met COM poort 4.

Tevens wordt er aan de linker of rechter zijde van het ZCS scherm een regelaar zichtbaar. Hier kan men aangeven of men wil rijden of testen op het hoofdspoor of kiezen voor het programmeerspoor. Dat laatste is wel belangrijk omdat de keuze voor het hoofdspoor er niet geprogrammeerd kan worden.

Verbinding met uw computer tot stand gebracht.

Verbing met uw computer tot stand gebracht.

Onderin het scherm, waarin alle CV nummers staan, staat nog een verklarende tekst. Met een aantal lettertoetsen, op het toetsenbord, kunnen nog een aantal bewerkingen uitgevoerd worden. Wanneer je met de muis een te wijzigen veld markeert, de oude waarde verwijderd met Delete en er een nieuwe waarde inzet, kan met de toets "w" de wijziging in de decoder geschreven worden. Het veld kleurt daarna licht blauw. Tevens kleurt het CV nummer dan rood ten teken dat de waarde in de betreffende CV is gewijzigd. Wanneer er een veld uitgelezen moet worden, dan wordt het te lezen veld weer eerst gemarkeerd, en met de toets "r" kan dan de decimale waarde uitgelezen worden. Het gemarkeerde veld kleurt dan groen. Wanneer een fout optreedt, kleurt het gemarkeerde veld rood. Alle uitgevoerde acties zijn te zien in het rechter grijze veld rechts onderin van het ZCS scherm.


ZIMO heeft bij een aantal locomotieven een aparte bediening ingevoerd wat betreft de verlichting aan beide front zijden. Daar waren we al eerder achter gekomen bij een TT loc type BR218. Nu kwamen we er weer achter bij een NS 1200 loc.

Wanneer F0 wordt gedrukt, gaat aan de zijde van de voorwaartse rij richting de verlichting branden. Tevens worden de rode sluitlichten van de loc geactiveerd. Met F9 is die dan weer uit te zetten of wel te onderdrukken. Wanneer de loc van rij richting veranderd naar achterwaarts dan gaat aan de voorzijde de rode verlichting branden. Met F10 is dit dan uit te schakelen dan wel te onder drukken.

Maar wat doe je als de betreffende loc geen rode sluitlichten heeft? Juist, permanent uitschakelen dus. Je wilt niet dat functie uitgang FA1 en FA2 continu op spanning blijven staan. De kans op sluiting van de bedrading van de genoemde functie uitgangen FA is zeer groot. Daarom nu wat tips hiervoor.

Ten eerste dienen de CV15 en CV16 altijd nul gezet te worden. De reden is dat wanneer er een waarde in staat, de CV's niet of deels niet geprogrammeerd kunnen worden. Deze CV's zijn voor de Decoder Lock.

CV33 dient de waarde 1 hebben voor de voorzijde verlichting van de locomotief.
CV34 dient de waarde 2 te hebben voor de achterzijde verlichting van de locmotief wanneer deze achteruit rijdt.
CV35 tot en met 40 dienen de waardes nul te hebben. Hiermee wordt voorkomen dat er spanning op de uitgang bedrading kan komen te staan van niet gebruikte FA uitgangen.

Om de rode sluitlichten onderdrukking permanent uit te schakelen dienen CV107, nu 74, en CV108, nu 41, op nul gezet te worden.

Wanneer er
geen SUSI apparaat op de decoder is aangesloten, dan kunnen de CV's 197 tot en met 249 niet uitgelezen worden. Wanneer er toch geprobeerd wordt om deze CV's uit te lezen, zonder SUSI apparaat, hetzij automatisch hetzij met de hand, dan zal het scherm van ZCS alle teksten grijs worden en is het programma vast gelopen. De enige manier om dit te verhelpen is om het programma totaal af te sluiten. Wanneer alle gemaakte wijzigingen niet opgeslagen zijn, dan gaan deze verloren bij het afsluiten van het programma.

Met wat wijzigingen kunnen de frontlichten ook gedimd worden. Hiertoe is op tabblad "Mapping" bij "Advanced Mapping" de F functie op F9 is gezet. Deze functie zit onder CV430 en heeft de waarde 9. Deze functioneert pas als ook F0 is ingeschakeld wat onder CV431 valt met de CV waarde 157.
Bij "Ausgange" is dan gekozen voor FA0 vorwarts wat de waarde 46 vertegenwoordigt in CV432. Twee velden lager voor FA0 ruckwarts is de waarde 47 geworden in CV434. Dit werkt alleen als ook in de "Dimmwert-Gruppe" gekozen is voor groep 1 in beide velden rechts naast de "Ausgang" velden. Deze Dimmwert-Gruppe vertegenwoordigt de waarde 64 in CV508.

Zie ook de beelden hieronder ter verduideling.ZCS regelaar.

ZCS regelaar.

ZCS melding met een fout.

ZCS melding met een fout.

Decoder met ZCS uitgelezen en geprogrammeerd.

Decoder met ZCS uitgelezen en geprogrammeerd.

Uiteraard kunnen ook de de andere grafische schermen gebruikt worden om de instellingen te maken. Elke verandering die aangebracht worden in die grafische schermen heeft direct effect in het schrijven van een decimale waarde naar de decoder. Dit geld ook voor de schuifregelaars en vinkjes die gezet moeten worden die in de grafischermen voorhanden zijn. Dit kunt u altijd controleren in rechtse grijze veld waar de gedane acties zijn uitgevoerd.

Vergeet daarna niet om het bestand op te slaan en geef het een naam mee zodat u dit makkelijk herkent. Bij het opslaan van het sound bestand wordt de extentie .ZCS . Hiermee kunt u ook het sound bestand weer openen.

Homepage | Service activiteiten | Laatste Nieuws | Producten | Klanten reageren | Zelf inbouwen? | Tips voor inbouwen | Klant project foto's | Projecten | DCC techniek | Test locomotief | Workshops | DCC wetens-waardigheden | Beurzen | Links | Definities | Sitemap


Terug naar de inhoudsopgave | Terug naar het hoofdmenu