DCC Decoder Service


Ga naar de inhoudsopgave

Hoofdmenu:


Stroom bij stilstaande lokomotief

DCC techniek > Decoders


Meten van stroom.Hoe is de stroom bij een stilstaande lokomotief te meten ?
In de eenvoudigste vorm meet U bij volle belasting en spanning, de stroom terwijl de motor NIET draait.

Als u een analoge rijregelaar heeft met een Volt- en Ampèremeter erop, sluit u deze aan op de rails. U plaatst er een lokomotief op en houdt deze met de hand vast zodat de wielen niet kunnen draaien. Dan draait u de spaning op maximaal en u kunt de stroom aflezen op de Ampèremeter. Bij schaal N is de maximale spanning ongeveer 11 Volt, bij H0 is dit ongeveer 13 Volt en bij schaal O en G is dit ongeveer 18 Volt.

Indien u geen analoge rijregelaar met een Volt en Ampèremeter heeft, dan biedt de volgende oplossing een mogelijkheid. Neem twee losse multimeters. Sluit de ene meter aan op de aansluitdraden plus en min bij de rails en stel de multimeter in op gelijkspanningsmeting. Onderbreek de plus draad vanaf de rijregelaar en sluit de andere multimeter hierop aan. De plusaansluiting aan de draad vanaf de rijregelaar en de minaansluiting aan de draad naar de rails. Stel deze tweede multimeter in op gelijkstroommeting tot 1 of 2 Ampère. Bij de O en G schaal instellen op ongeveer 5 Ampère. Zie de tekening hieronder.

Draai de rijregelaar naar ongeveer 10 Volt en druk de lokomotief op de rails zodat de slippende wielen komen stil te staan. Lees dan de stroomsterkte in Ampères en het Voltage. Bereken dan de stroomsterkte bij deze stilstaande lokomotief met de DCC voltage, hier rechts met de getoonde formule
.

Elke lokomotief dient apart hierop getest te worden daar geen enkele lokomotief hetzelfde is.

Een waarschuwing is hier wel op zijn plaats, doe deze handeling niet te lang. Een verbrande motor kan anders het gevolg zijn.
Bereken de stroom bij normaal bedrijf.
Draai de rijregelaar verder omhoog tot de spanning die bij Uw N-schaal, H0-schaal of O- of G-schaal past. Maar houdt de lokomotief nog steeds vast. Lees dan weer de stroomsterkte van de Ampèremeter af. Voor het normaal rij-bedrijf is de stroomsterkte de helft van de afgelezen waarde of iets minder. Dit is een ruwe berekening.

In het Engels wordt dit
Stall Current genoemd.

Zutphen Juli 1979.

Zutphen, Juli 1979.

Stilstaande Lok-stroom formule.

Stilstaande Lok-stroom = normaal bedrijf DCC spanning x de gemeten stilstaande lok-stroom gedeeld door de gemeten stilstaande lok-spanning.

Bijvoorbeeld:

Als een lokomotief stilstaat bij 0,9 Ampère en 10 Volt, gemeten zoals de tekening weergeeft, en de lokomotief zal normaal rijden bij 13 Volt DCC, dan is de berekening voor de stilstaande lok-stroom zoals deze hieronder.

Stilstaande lok-stroom = 13 Volt x 0,9 Ampère : 10 Volt = 1,17 Ampère.

Voorbeeld van 2 multimeters.

Multimeters.

De linkse multimeter is electronisch, de rechtse is analoog uitgevoerd met schakelaar en meetweerstanden.

Homepage | Service activiteiten | Laatste Nieuws | Producten | Klanten reageren | Zelf inbouwen? | Tips voor inbouwen | Klant project foto's | Projecten | DCC techniek | Test locomotief | Workshops | DCC wetens-waardigheden | Beurzen | Links | Definities | Sitemap


Terug naar de inhoudsopgave | Terug naar het hoofdmenu