DCC Decoder Service


Ga naar de inhoudsopgave

Hoofdmenu:


Fabrikantenlijst

DCC techniek > Fabrikanten

Fabrikantenlijst.

Fabrikanten ID.
Door de NMRA (National Modell Railroad Association) is vastgelegd dat elke decoder voorzien dient te zijn van een fabrikanten ID nummer (Identificatie). Deze fabrikanten ID is vastgelegd in de CV-waarde nummer 8. Dit betreft zowel de DCC- als de sounddecoders of een combinatie van beiden. Deze CV8 is alleen uit te lezen en/of de decoder te ressetten naar de fabrieks instellingen. Maar dit kan verschillen per fabrikant daar ook soms Cv30 wordt gebruikt.


Software versies.
In de
CV-waarde nummer 7 is vastgelegd welke software versie in de decoder is aangebracht. Deze software versie is meestal per decoder type verschillend bij de zelfde fabrikant. Fabrikanten verbeteren hun software regelmatig. Ook zijn er fabrikanten die updates op hun website plaatsen om decoders van hun merk van de nieuwste software te kunnen voorzien. Ook deze CV7 is alleen maar uit te lezen. Programmeren gaat bij deze niet.

Fabrikant ID 20: T4T Technology for Trains GmbH, bestaat inmiddels niet meer.Lijst van fabrikanten op volgorde nummer;

1: CML Electronics Limited
2: Train Technology
11: NCE Corporation
12: Wangrow
13: Public Domain & Do-It-Yourself Decoders
14: PSI - Dynatrol
15: Ramfixx Technologies (Wangrow)
17: Advanced IC Engineering, Inc.
18: JMRI
19: AMW
20: T4T - Technology for Trains GmbH
21: Kreischer Datentechnik
22: KAM Industries
23: S Helper Service
24: MoBaTron.de
25: Team Digital, LLC
26: MBTronik - PiN GITmBH
27: MTH Electric Trains, Inc.
28: Heljan A/S
29: Mistral Train Models
30: Digsight
31: Brelec
32: Regal Way Co. Ltd
34: Aristo-Craft
35: Elektronik & Modell Produktion
36: DCCConcepts
37: NAC Services, Inc.
38: Broadway Limited Imports, LLC
39: Educational Computer, Inc (DCCdevices.com)
40: KATO Precision Models
41: Passmann Modellbahnzubehoer
42: Digirails
43: Ngineering
44: SPROG-DCC
45: ANE Model Co., LTD.
46: GFB Designs
47: Capecom
48: Hornby Hobbies Ltd.
49: Joka Electronic
50: N & Q Electronics
51: DCC Supplies, Ltd
52: Krois-Modell
53: Rautenhaus Digital
54: TCH Technology
55: QElectronics GmbH
56: LDH
57: Rampino Elektronik
58: KRES GmbH
59: Tam Valley Depot
60: Bluecher-Elektronik
61: TrainModules
62: Tams Elektronik GmbH
63: Noarail
64: Digital Bahn
66: Railnet Solutions, LLC
68: MAWE Elektronik
69: E-Modell
71: New York Byano Limited
72: MTB Model
73: The Electric Railroad Company
74: PpP Digital
75: DigiTools Electronics Servicing and Contractor Ltd.
76: Auvidel
77: LS Models Sprl
85: Uhlenbrock Elektronik GmbH
87: RR-CirKits
95: Sanda Kan Industrial (1981) Ltd.
97: Doehler & Haas
99: Lenz Elektronik GmbH
101: Bachmann Trains
103: Nagasue System Design Office
105: Computer Dialysis France
109: Viessmann Modellspielwaren GmbH
111: aber & Koenig Electronics GmbH
113: QS Industries
115: Dietz Modellbahntechnik
117: cT Elektronik
119: W. S. Ataras Engineering
123: Mssoth Elektronik, GmbH
125: ProfiLok Modellbahntechnik GmbH
127: Atlas Model Railroad Co., Inc.
129: Digitrax
131: Trix Modelleisenbahn
132: ZTC Controls Ltd.
133: Intelligent Command Control
135: CVP Products
139: RealRail Effects
141: Throttle-Up (Soundtraxx)
143: Model Rectifier Corp.
145: Zimo Elektronik
147: Umelec Ing. Buero
149: Rock Junction Controls
151: Electronic Solutions Ulm GmbH & Co KG
153: Train Control Systems
155: Gebr. Fleischmann GmbH & Co.
157: Kuehn Ing.
159: LGB (Ernst Paul Lehmann Patentwerk)
161: Modelleisenbahn GmbH (formerly Roco)
163: WP Railshops
165: Model Electronic Railway Group
170: AuroTrains
173: Arnold - Rivarossi
186: br /AWA Modellspielwaren GmbH & Co.
204: Con-Com GmBH
225: Elproma Electronics Poland
238: NMRA reservedLijst van fabrikanten op alfabetische volgorde;

17: Advanced IC Engineering, Inc.
19: AMW
45: ANE Model Co., LTD.
34: Aristo-Craft
173: Arnold - Rivarossi
127: Atlas Model Railroad Co., Inc.
170: AuroTrains
76: Auvidel
101: Bachmann Trains
60: Bluecher-Elektronik
186: BRAWA Modellspielwaren GmbH & Co.
31: Brelec
38: Broadway Limited Imports, LLC
47: Capecom
1: CML Electronics Limited
105: Computer Dialysis France
204: Con-Com GmBH
117: CT Elektronik
135: CVP Products
51: DCC Supplies, Ltd
36: DCCConcepts
115: Dietz Modellbahntechnik
42: Digirails
64: Digital Bahn
75: DigiTools Electronics Servicing and Contractor Ltd.
129: Digitrax
30: Digsight
97: Doehler & Haas
39: Educational Computer, Inc (DCCdevices.com)
151: Electronic Solutions Ulm GmbH & Co KG (ESU)
35: Elektronik & Modell Produktion
225: Elproma Electronics Poland
69: E-Modell
155: Gebr. Fleischmann GmbH & Co.
46: GFB Designs
111: Haber & Koenig Electronics GmbH
28: Heljan A/S
48: Hornby Hobbies Ltd.
133: Intelligent Command Control
18: JMRI
49: Joka Electronic
22: KAM Industries
40: KATO Precision Models
21: Kreischer Datentechnik
58: KRES GmbH
52: Krois-Modell
157: Kuehn Ing.
56: LDH
99: Lenz Elektronik GmbH
159: LGB (Ernst Paul Lehmann Patentwerk)
77: LS Models Sprl
123: Massoth Elektronik, GmbH
68: MAWE Elektronik
26: MBTronik - PiN GITmBH
29: Mistral Train Models
24: MoBaTron.de
165: Model Electronic Railway Group
143: Model Rectifier Corp. MRC
161: Modelleisenbahn GmbH (formerly Roco)
72: MTB Model
27: MTH Electric Trains, Inc.
50: N & Q Electronics
37: NAC Services, Inc.
103: Nagasue System Design Office
11: NCE Corporation
71: New York Byano Limited
43: Ngineering
238: NMRA reserved
63: Noarail
41: Passmann Modellbahnzubehoer
74: PpP Digital
125: ProfiLok Modellbahntechnik GmbH
14: PSI - Dynatrol
13: Public Domain & Do-It-Yourself Decoders
55: QElectronics GmbH
113: QS Industries
66: Railnet Solutions, LLC
15: Ramfixx Technologies (Wangrow)
57: Rampino Elektronik
53: Rautenhaus Digital
139: RealRail Effects
32: Regal Way Co. Ltd
149: Rock Junction Controls
87: RR-CirKits
23: S Helper Service
95: Sanda Kan Industrial (1981) Ltd.
44: SPROG-DCC
20: T4T - Technology for Trains GmbH
59: Tam Valley Depot
62: Tams Elektronik GmbH
54: TCH Technology
25: Team Digital, LLC
73: The Electric Railroad Company
141: Throttle-Up (Soundtraxx)
153: Train Control Systems (TCS)
2: Train Technology
61: TrainModules
131: Trix Modelleisenbahn
85: Uhlenbrock Elektronik GmbH
147: Umelec Ing. Buero
109: Viessmann Modellspielwaren GmbH
119: W. S. Ataras Engineering
12: Wangrow
163: WP Railshops
145: Zimo Elektronik
132: ZTC Controls Ltd.Homepage | Service activiteiten | Laatste Nieuws | Producten | Klanten reageren | Zelf inbouwen? | Tips voor inbouwen | Klant project foto's | Projecten | DCC techniek | Test locomotief | Workshops | DCC wetens-waardigheden | Beurzen | Links | Definities | Sitemap


Terug naar de inhoudsopgave | Terug naar het hoofdmenu