DCC Decoder Service


Ga naar de inhoudsopgave

Hoofdmenu:


ESU decoders

DCC wetens-waardigheden

ESU DCC decoders zelf de motorinstellingen laten bepalen.

Sommige locomotieven hebben motoren die niet makkelijk zijn in te stellen wat betreft de lastregeling, dynamische en statische compensatie.

Het gaat met name om de volgende CV nummers.

CV51 = lastregeling parameter "I" slow voor het langzaam rijden.

CV52 = lastregeling parameter "K" slow voor de lage snelheidsstappen.

CV53 = regelfrequentie welke de hoogte van de EMK spanning leveren zal, vanuit de motor, bepaald bij maximale snelheid.

CV54 = lastregeling parameter "K" die het aantel keren de motoregeling bijregelt bij normale snelheden.

CV55 = lastregeling parameter "I" die de traagheid van de motor bijregelt bij normale snelheden. Dit is wanneer een motor voorzien is van een vliegwiel of de motor zelf nogal groot is. Hierdoor is dan ook het anker groter.

Nu hebben de de ESU LokPilot, de ESU LokSound en de LokSound Select een prettige eigenschap. Bovengenoemde parameters kunnen ook automatisch worden vast gelegd door de decoder zelf, en hoef je dit niet meer moeizaam zelf te doen.Het werkt als volgt;

1. Zet een locomotief op een recht stuk spoor, zonder bezetmeldingen o.i.d. Het stuk moet zo lang zijn dat een locomotief gedurende 2 seconden met volgas rijden kan. In deze tijd wordt dan de decoder automatisch ingemeten. Zorg ervoor dat de loc niet kan ontsporen o.i.d.

2. Selecteer het locomotief adres en zorg ervoor dat de functie F1 uitgeschakeld is evenals de motor. Stel de juiste rijrichting in zodat de loc onderweg geen hindernissen tegenkomt.

3. Programmeer in CV nummer 54 (CV54) de waarde 0 (nul) in.

4. Druk nu op de F1 toets. De locomotief zal zich automatische met volle snelheid in beweging zetten. Gedurende 1,5 seconde zal de locomotief dan ook NIET met de hand te regelen zijn.

5. De locomotief zal na ongeveer 1,5 seconde automatisch stoppen. De gevonden parameters worden dan automatisch in de volgende CV's 51, 52, 53, 54, en 55 opgeslagen. U kunt nu uitgaan van goede instelling van de lastregeling, de statische en dynamische compensatie. Mogelijk kan de loc daarna nog geoptimeerd worden.


Geluids volume van de ESU sounddecoders.

Vanaf de fabriek staan de ESU sounddecoders op maximaal volume ingesteld. Afhankelijk van de luidspreker betekent dit dat de geluidsdruk 80 tot 90 deciBell bedraagt. Hierbij is het nodig om geluids beschermers te dragen. Als hobbyist willen we dat natuurlijk niet.

Dit geldt voor de LokSound versie 4.0, LokSound micro versie 4.0 en de LokSound Select.

Wanneer een ESU LokSound decoder is ingebouwd dient eerst het juiste geluid van uw keuze geladen te worden in de LokSound decoder. Daarna mag de loc
NIET eerst getest worden op de rails met een commando centrale. Dit om te coorkomen dat u zelf een gehoor beschadiging oploopt maar ook de luidspreker tegen eventueel defect raken te beschermen.

Om dit te voorkomen opent u het programma LokProgrammer4 van ESU indien u dat op uw computer heeft geinstalleerd. In de smalle linker kolom staan een aantal tabbladen, waaronder DECODER. Hier klikt u op. In het rechter deel staan minimaal 15 items. U kiest hier voor item SOUND SETTINGS en klikt daarop. Rechts verschijnt een scherm waarop te vinden zijn; Sound selection, Steam chuffs, Random sounds, Volume en Brake sound. Onder het woord Volume staat "Master volume [CV63]". Daaronder bevindt zich een schuif regelaar welke u naar 20% (procent) schuift. Dit is de decimale waarde 26. Met de rode pijlknop,
zonder het noten teken, programmeerd u deze waarde in de lokdecoder. Nu bent u ervan verzekerd dat de geluids druk niet te hoog staat.

Staat het volume te zacht naar uw zin, dan kunt u per 5 stapjes het volume gaan verhogen en telkens met de rode pijpknop programmeerd u de nieuwe waarde naar de Sound decoder. Meestal is een geluidsdruk van 50 tot 55 deciBell voldoende.


ESU LokProgrammer4 icoontje

ESU LokPrammer4 icoon.

Sound Settings, Master volume CV63.

H:\JOOP\Incomedia WebSite X5\Plaatjes\ESU-maste-volume-a.jpg
Error File Open Error

Rode pijl om decoder te programmeren.

ESU rode pijl programming

Extra functie uitgangen AUX3 en AUX4.

In de laatste handleiding, versie 11 van 14-09-2016 van de LokSound v4.0, staat alleen vermeld dat deze Loksound decoder in totaal 4 versterkte uitgangen heeft. In de praktijk blijkt dat deze LokSound v4.0 decoder in totaal 6 versterkte uitgangen heeft. Twee voor de voor- en achter lampen en daarnaast nog AUX1, AUX2, maar ook AUX3 en AUX4 die versterkt zijn.

Dit geldt met name voor de LokSound v4.0 met een 8 polige stekker (NEM652) en de 6 polige stekker (NEM651). De overige LokSound v4.0 decoders hebben soms meer uitgangen, b.v. met een 21 polige connector 21MTC, de PluX22 en de LokSound MICRO v4.0.

Zie ook de hiernaast afgebeelde foto.


ESU LokSound V4.0

Extra functie uigangen AUX3 en AUX4

Aanduiding van de extra AUX3 en AUX4 uitgangen.


OEM decoders.

Er zijn modelspoor fabrikanten die locomotieven maken, maar zelf niet de sound decoders ontwikkelen. Zij betrekken de sound decoder van de firma Uhlenbrock, ZIMO of ESU en bouwen deze dan zelf in. Meestal zijn dit dan de zogenaamde OEM decoders omdat deze dan ook van een sound zijn voorzien passend bij de betreffende locomotief. Het nadeel van zo'n OEM sound decoder is dat deze niet zelf van een ander sound project zijn te voorzien. Wel kunnen de meeste functies normaal geprogrammeerd worden.

Om te weten of de betreffende sound decoder een OEM versie is, dient u zo'n sound decoder uit te lezen middels een ESU Lok Programmer. In het tabblad "
Read / Write CV's" zit een sub tab genaamd "Decoder information". Wanneer u op de knop "Read decoder information" drukt dan worden alle gegevens van de betreffende sound decoder getoond.

De volgende informatie wordt dan getoond;

Decoder information:
--------------------
Manufacturer: ESU electronic solutions ulm GmbH & Co KG
Model: LokSound V4.0 M4
OEM
Flash: 32 MBit
Sound Lock: Unrestricted

Manufacturer ID: 00000097
Product ID: 02000073
Serial: FA07C773
Firmware: 4.14.9217 (25-6-2015)
Firmware type: MultiDcc, M4
Bootcode: 0.2.1 (22-2-2010)
Production info: FFFFFFFF
Production date: 20-7-2017

CV7: 255
CV8: 151

In dit voorbeeld ziet u in blauw het woord OEM staan.

De ESU Lok Programmer kan de Uhlenbrock en ZIMO sound decoders niet uitlezen. Hiervoor heeft de lok programmers nodig van de betreffende fabrikanten.
.
.
.

ESU programmer.

Tabblad Decoder information.

Homepage | Service activiteiten | Laatste Nieuws | Producten | Klanten reageren | Zelf inbouwen? | Tips voor inbouwen | Klant project foto's | Projecten | DCC techniek | Test locomotief | Workshops | DCC wetens-waardigheden | Beurzen | Links | Definities | Sitemap


Terug naar de inhoudsopgave | Terug naar het hoofdmenu