DCC Decoder Service


Ga naar de inhoudsopgave

Hoofdmenu:


Disclaimer

Definities


Disclaimer www.dccdecoderservice.nl


Opdracht.
www.dccdecoderservice.nl is gebouwd in opdracht van DCC Decoder Service.

Op deze website zijn de copyrights van toepassing geldend voor en op DCC Decoder Service.

Eigendomsrechten.
Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kunnen er op geen enkele wijze rechten aan ontleend worden. Zowel materieel, financieel en auteursrechtelijk niet. Teksten, afbeeldingen en foto's, uitgezonderd merknamen en foto's van fabrikanten, genoemd op de website www.dccdecoderservice.nl, zijn eigendom van DCC Decoder Service.

Van de website www.dccdecoderservice.nl mag niets verveelvoudigd, opgeslagen, gewijzigd of in een geautomatiseerd gegevens bestand worden opgeslagen op welke wijze dan ook.

Toegankelijkheid.
DCC Decoder Service zal trachten de beschikbaarheid van de website www.dccdecoderservice.nl zoveel mogelijk te waarborgen. Indien deze website niet bereikbaar is, kan DCC Decoder Service hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen op welke wijze dan ook.

Betrouwbaarheid.
Ondanks de zorg waarmee de website www.dccdecoderservice.nl is samengesteld, kan deze website materiaal bevatten dat niet correct en/of compleet is. Voorbehouden zijn ook typefouten en fouten als gevolg van technische mankementen hetzij bij de auteur, hetzij bij de host provider. DCC Decoder Service kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld van welke aard dan ook.

DCC Decoder Service behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, veranderingen, correcties, condities, informatie, logo's, afbeeldingen en foto's te verwijderen, aan te brengen dan wel te wijzigen.

E-mail gebruik.
Het gebruik van het E-mail adres info[at]dccdecoderservice.nl is openbaar. Dit houdt in dat alle binnengekomen E-mail berichten vertrouwelijk worden behandeld, maar dat het NIET geheel uitgesloten kan worden dat de E-mail berichten door derden gelezen dan wel geraadpleegd kunnen worden. DCC Decoder Service aanvaardt hiervoor op generlei wijze enige aansprakelijkheid in welke vorm dan ook.
1213 te Arnhem 1970.

1213 te Arnhem.

Homepage | Service activiteiten | Laatste Nieuws | Producten | Klanten reageren | Zelf inbouwen? | Tips voor inbouwen | Klant project foto's | Projecten | DCC techniek | Test locomotief | Workshops | DCC wetens-waardigheden | Beurzen | Links | Definities | Sitemap


Terug naar de inhoudsopgave | Terug naar het hoofdmenu