DCC Decoder Service


Ga naar de inhoudsopgave

Hoofdmenu:


CV's

DCC techniek > Decoders


Verschillen in CV's.


CV01.
Eerder hadden DCC-decoders één byte (CV 01) voor de adressering van lokomotieven, treinstellen en trams. Er was beslist dat adressen van 00 tot 127 waren gedefinieerd voor dit byte als data. Dit leidde tot een hoop verwarring, bijvoorbeeld waarom is 120 een "twee" digit adres ? Omdat het pseudo hexadecimaal is. Dat U het niet snapt kan ik inkomen, maar onthoudt dat boven adres 127 de adressen drie of viercijferig worden.

Verschillende fabrikanten definieerden 2 digit en 4 digit verschillend, alles binnen de NMRA standaard.
Lenz definieerde elk nummer groter dan 99 als een 4 digit adres. Digitrax definieerde nummers groter dan 127 als een 4 digit adres. NCE laat U beslissen (0120 is een 4 digit adres, terwijl 120 een 2 digit adres is).

Als u een lokomotief probeert te adresseren met nummers tussen 99 en 128, neem dan een bit de tijd om hierover na te denken. Als u alleen één systeem gebruikt, of alleen
NCE en Digitrax, prima, programmeer de lokomotief adressen die u wilt en gebruik alleen de 2 digit adressering. Als u alleen met Lenz werkt, dan gaat dit automatisch als u een 4 cijferig nummer invoert en gebruikt het systeem de 4 digit adressering. Bij Digitrax kunt u gerust de 2 digit en 4 digit adressering door elkaar gebruiken.

Over het algemeen genomen, staat elke nieuwe DCC Decoder ingesteld op adres 3. Dit is standaard af fabriek ingesteld.


CV02.
Als eerste, deze CV heeft een verkeerde naam omdat het steeds START VOLTAGE wordt genoemd. CV 02 stelt de tijdpuls zodanig in dat het de blokspanning toevoert aan de motor bij de eerste snelheidsstap. Ik stel deze eerste stap zo in dat lokomotief net rijdt. Zeg maar kruipt over de baan, voorop gesteld dat u geen BEMF gebruikt. Decoders met BEMF hebben een automatische instelling hiervoor.

Hoe stel je nu CV 02 in ?

1. Stel de regelaar op snelheidsstap 01.
2. Stel CV02 in op de waarde 001.
3. Kijk of de lokomotief rijdt. Als dit zo is, stop dan.
4. Als de lokomotief NIET rijdt, stel CV02 in op de waarde 002 en ga dan naar het vorige punt.


CV06.
CV06 stelt het middenpunt voor de snelheid in dat de locomotief kan rijden. Daarna wordt CV05, voor de maximum snelheid, ingesteld. Wanneer CV06 op nul wordt ingesteld, of wordt vergeten in te stellen, dan zal de DCC-decoder dit zelf berekenen en instellen voor u.


CV17-18.
Wanneer 4 digit adressering wordt gebruikt, dus adressen boven 127, dan heeft de NMRA-standaard een ingewikkelde berekening hiervoor. Het niet is makkelijk om 2 digits in de ene CV en 2 digits in de andere CV in te voeren.
Op de website van Broadway Limited is een "DCC 4 Digit adressering CV calculator" vrij te downloaden en te gebruiken. Deze calculator maakt de berekening van de 4 digit adressering wel heel erg makkelijk. De calculator is te downloaden op de volgende link;
http://www.broadway-limited.com/supportdocumentation.aspxCV29.
Bij de firma Digitrax, ESU en Uhlenbrock staat standaard af fabriek deze CV29 ingesteld* op de waarde 006 (decimale waarde). De waarde geeft de volgende instellingen weer;
1. Snelheidsstappen 28/128. De snelheid is hiermee fijner te regelen.
2. Zowel te rijden met DC (analoog), als met DCC.
3. Normale richting rijden, dus met de neus voorruit.
4. 2 Digit adressering.

Zelf gebruik ik de decimale waarde 034 of 038.

De instelling van 034 is als volgt;
1. Snelheidsstappen 28/128. De snelheid is hiermee fijner te regelen.
2. Alleen te rijden met DCC.
3. Normale richting rijden, dus met de neus voorruit.
4. 4 Digit adressering.

De instelling van 038 is als volgt;
1. Snelheidsstappen 28/128. De snelheid is hiermee fijner te regelen.
2. Zowel te rijden met DC (analoog), als met DCC.
3. Normale richting rijden, dus met de neus voorruit.
4. 4 Digit adressering.

*) De standaard instellingen af fabriek, van CV29, kunnen per fabrikant verschillen. LET hier dus op.


Wat zijn CV's?


CV staat voor Configuratie Variabele.
Dat zijn geheugenlocaties in de microprocessor waar de configuratie informatie in de decoder is opgeslagen.

Zie het dan als een persoonlijkheid van uw lokomotief, elk met zijn eigen eigenschappen.

Deze pagina behandelt niet een uitgebreide uiteenzetting van alle CV's van iedere decoder. Dit is alleen een uiteenzetting, van een aantal CV-instellingen, over de standaard CV-waarden, zoals deze vastgelegd zijn door de NMRA.

Bij de levering van elke decoder is een handleiding en CV-lijst bijgevoegd. Kijk anders voor informatie betreffende de CV lijsten op de websites van de betreffende fabrikanten.

---------------------------------------------------------------------------

Invoeren CV waarden.

Veel fabrikanten hebben startersets met een hoofdregelaar welke gebruikt kan worden om CV-waarden in te voeren. Maar het is veel gemakkelijker om dit met een computer te doen. Op deze pagina wordt het PC gebruik, in samenwerking met DCC, kort besproken. Er staan ook een aantal links waarachter meer duidelijkheid wordt gegeven, maar deze websites zijn over het algemeen in de Engelse taal.

--------------------------------------------------------------------------

Waar bestaan CV's uit.

CV's bestaan uit een reeks bitjes welke de waarde 0 of 1 kunnen hebben. Alle CV's hebben een reeks van acht bits, genummerd van 0 tot en met 7. Een reeks van acht bits wordt weer een Byte of Octade genoemd. Dit is een achttallig talstelsel.

Eén bit kan een waarde aannemen van 0 of 1. De waarde nul kan voor niets staan (inactief) of voor een standaard instelling. De waarde 1 kan een bepaalde instelling activeren of een standaard instelling wijzigen.

Elk bit heeft een decimale waarde. Maar LET OP, beginnend bij het bit nul, welke de waarde 1 heeft, zal elke volgende bitwaarde oplopend worden verdubbelt. Bit één wordt dan 2, bit twee wordt 4, bit drie wordt 8, enz. Het laatste bit, bit 7, wordt 128. Zie ook de tabel hieronder.

Vaak wordt in DCC handleidingen gesproken over een 4 digit adressering voor de lokomotief, waarbij in CV29 bit vijf op 1 gezet dient te worden. Om het simpel te vertalen, bit vijf dient geactiveerd te worden. Wanneer bit vijf niet op 1 staat maar op 0, dan is het namelijk niet mogelijk om in CV17 en CV18 de 4 digit adressering te programmeren.

De tabel geeft in dit geval aan dat bit vijf de decimale waarde 32 heeft. Met de stationaire- of handregelaar dient in dit geval eerst CV29 gekozen te worden, waarna de decimale waarde 32 ingevoerd kan worden.

In het laatste voorbeeld hierboven, waar
instelling 38 wordt weergegeven, dienen dus bit één, twee, en vijf op 1 gezet te worden, ofwel geactiveerd te worden. Want 2 + 4 + 32 = 38. De overige NIET geactiveerde bits blijven op nul staan. Het is verder niet nodig om nog een decimale waarde toe te voegen, daar de eigenschappen weer anders worden van de betreffende lokomotief.

 

MSB (Most significant bit).

LSB (Lowest significant bit.).

Bit nummers.

7

6

5

4

3

2

1

0

Bit waarden.

128

64

32

16

8

4

2

1

CV29.

   

32

   

4

2

 

Binaire code.

0

0

1

0

0

1

1

0

Bit 0 heeft de decimale waarde 1.
Bit 1 heeft de decimale waarde 2.
Bit 2 heeft de decimale waarde 4.
Bit 3 heeft de decimale waarde 8.
Bit 4 heeft de decimale waarde 16.
Bit 5 heeft de decimale waarde 32.
Bit 6 heeft de decimale waarde 64.
En als laatste bit 7 heeft de decimale waarde 128.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Er zijn ook fabrikanten die graag willen dat men een hexadecimale code gebruikt om een lokomotief te programmeren. Voor iemand die daar niet mee op de hoogte is, wordt dit crime. Maar de meeste fabrikanten hebben in hun handleiding een vertalingstabel opgenomen van decimaal naar hexadecimaal of omgekeerd.

Daar men in de computertechniek met binaire getallen rekent, wordt er altijd vanaf rechts naar links gerekend. De meest vier rechtse bits noemt men de LSB (Lowest significant bit). Ofwel de minste belangrijke bits. De vier linkse bits noemt men de MSB ( Most significant bit). Dat zijn de meest belangrijke bits.Homepage | Service activiteiten | Laatste Nieuws | Producten | Klanten reageren | Zelf inbouwen? | Tips voor inbouwen | Klant project foto's | Projecten | DCC techniek | Test locomotief | Workshops | DCC wetens-waardigheden | Beurzen | Links | Definities | Sitemap


Terug naar de inhoudsopgave | Terug naar het hoofdmenu